Privacybeleid


Bijgewerkt: 24-01-2022

1. WIJ GEVEN OM UW PRIVACY

Hallo! Deze kennisgeving beschrijft hoe wij, Zeezijde Katwijk ("Zeezijde", "wij", "ons"), uw persoonsgegevens verwerken, die u ons verschaft als u onze website https://www.zeezijdekatwijk.nl/ (de "Website") gebruikt. Lees dit aandachtig door. Wij geven om uw privacy. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die u bij gebruik van onze Website verschaft te beschermen.

2. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAROM?

2.1 Gebruik van de Website en Nieuwsbrieven

Op grond van uw toestemming kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken, bijv. uw naam en e-mailadres, die u vrijwillig aan ons ter beschikking stelt bij het aantikken van een vakje bij het afrekenen, in verband met het beoordelen van een product of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Een geplaatste beoordeling wordt tot nader order bewaard en wij blijven u onze nieuwsbrief sturen totdat u zich voor toekomstige kennisgevingen van ons afmeldt. Voorts verzamelen wij bezoekersstatistieken, inclusief bezochte content en pagina’s, verwijzende websites en zoekopdrachten die op onze Website worden uitgevoerd. Wij gebruiken de gegevens om de onlinegebruiker en de winkelervaring te personaliseren en om onze Website te ontwikkelen, te testen en voortdurend te verbeteren. Wij verzamelen geen volledige IP-adressen. De verzamelde gegevens kunnen derhalve niet worden gelinkt aan of worden gebruikt om u te identificeren. Om bezoekersstatistieken te verzamelen maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Door cookies in uw webbrowser te activeren en onze Website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van cookies.

2.2 Directe Marketing en Enquêtes

Op grond van uw toestemming kunnen wij uw e-mailadres verwerken om directe marketinginformatie aan u te versturen om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang u te informeren omtrent activiteiten of aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten. U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoelstellingen en om u af te melden voor toekomstige kennisgevingen van ons, zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. Voorts kunnen wij uw naam, e-mailadres en eerdere bestellingen verwerken om een klantenenquête uit te voeren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om meer kennis te vergaren omtrent hoe onze klanten ons en onze producten en diensten beoordelen. De individuele resultaten van de enquêtes worden uitsluitend bewaard voor de periode die wij nodig hebben om het resultaat op geaggregeerd niveau samen te stellen en worden daarna verwijderd. De geaggregeerde informatie wordt tot nader order bewaard.

2.3 Statistieken en Bedrijfsontwikkeling

Wij kunnen de persoonsgegevens die u bij het gebruik van onze Website aan ons ter beschikking stelt, inclusief locatie, gekochte productcategorieën en informatie betreffende de betaalmethode, voor statistische doelstellingen verwerken, bijv. om na te gaan hoeveel personen in een bepaalde leeftijdscategorie een bepaald product van ons hebben gekocht. Deze statistische informatie kan voor bedrijfsontwikkelingsdoelstellingen worden gebruikt. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om ons bedrijf voortdurend te verbeteren en nieuwe producten en diensten te leveren.

3. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Derde betalingsdienstaanbieders

Uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt door een zogenaamde verwerker die ons bijstaat in onze communicatie met u. Deze verwerker zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen waarvoor de informatie werd verzameld. Wij vertrouwen op derde betalingsdienstaanbieders voor het afhandelen van betalingen via onze Website. Om de bestelling te administreren en voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u zullen wij informatie als uw naam, adres, bestelinformatie en informatie betreffende uw bankkaart en het apparaat gebruikt voor de aankoop aan de derde betalingsdienstaanbieder ter beschikking stellen. Zoals hierboven aangeduid zijn de betalingsdienstaanbieders verwerkers van hun verwerking van uw persoonsgegevens om de betalingen te verwerken.

3.2 Overige Derden

Tot slot kunnen wij de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld verwerken en aan andere derden dan hierboven genoemd openbaren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om aan toepasselijke wet- en regelgeving en rechtmatige toezichthoudende verzoeken of relevante bevelen van bevoegde rechters en openbare autoriteiten te voldoen en om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en verweer tegen te voeren. Voorts kunnen wij in geval van een fusie of een overdracht van activa uw persoonsgegevens aan derden openbaren om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang om dergelijke fusie of overdracht van activa te realiseren.

4. WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij over u opslaan. U heeft ook het recht om te verzoeken dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Voorts heeft u het recht, voor zover onze verwerking op uw toestemming is gebaseerd, om op ieder moment uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u problemen heeft met onze verwerking van uw persoonsgegevens, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook het recht om, indien gewenst, een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensautoriteit. Vanaf 25 mei 2018 heeft u, voor zover voorzien door toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, ook recht op verwijdering van persoonsgegevens, beperking van verwerking, indiening van bezwaar tegen bepaalde verwerkingshandelingen en gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid omvat persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en die wij verwerken op basis van uw toestemming dan wel om aan onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u te voldoen. Dit omvat normaal gesproken uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelinformatie, eerdere bestellingen. Het kan ook productbeoordelingen die u op de Website heeft geplaatst en enquêteresultaten omvatten.

5. HOE BRENGEN WIJ U VAN WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING OP DE HOOGTE?

Als wij wijzigingen in deze informatie maken dan informeren wij u daarover via het Helpcentrum. Wij adviseren u om op de hoogte van ons recente Privacybeleid te blijven als u onze site bezoekt.

6. VRAGEN?

Als u vragen of zorgen omtrent onze verwerking van persoonsgegevens heeft, neemt u dan via de volgende contactgegevens contact met ons op.

Zeezijde Katwijk

bestuur@zeezijdekatwijk.nl